Học viện

Tạo sức hút cho bản thân

Tạo sức hút cho bản thân

Diễn giả Diệp Khắc Cường trình bày buổi đào tạo về chủ đề: "Tạo sức hút cho bản thân"

Diễn giả Diệp Khắc Cường - FNC

Diễn giả Diệp Khắc Cường - FNC

Diễn giả Diệp Khắc Cường tại các buổi đào tạo về sản phẩm và kỹ năng chuyên môn...

TGĐ đào tạo cán bộ Công đoàn Đại học Huế

TGĐ đào tạo cán bộ Công đoàn Đại học Huế

Ngày 25/02, tại Hội trường số 03 Lê Lợi, công ty FNC phối hợp cùng Công đoàn Đại học Huế đã tổchức chương trình truyền thông kết hợp đào tạo đặc biệt với chủ đề “Kỹ Năng Quản Lý”. Tham dự...