FNC vinh dự nhận danh hiệu Doanh nghiệp vì Cộng đồng

Đại diện công ty FNC, ông Diệp Khắc Cường vinh dự được nhận kỉ niệm chương và bằng khen cho danh hiệu Doanh nghiệp vì Cộng đồng.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn - Thủ đô Hà Nội.


 

 

Bài viết khác: